Närvarande:

Thomas B, Ulf P, Inger W, Rita E, Olle Andersson, Göran B. Thomas S.

Adjungerad: Andreas L

Inbjuden: Malin E.

 

Innan själva mötet så var Malin Eriksson från SISU med och pratade om vad SISU kan hjälpa till med.

 

Andreas från Anläggning/Bana lät meddela att banan får mycket beröm både

från medlemmar och Greenfee-gäster. Det är gjort en ny sloopning av den

”Nya banan” men varken Tim eller Andreas är nöjda med den utifrån den nu gällande sloopen. Det är just nu lite oklart när den ”Nya banan” kan öppnas för spel.

 

Klubben kommer att deltaga vid de ”Sportsommar” som anordnas i sommar för

barn i Falkenberg. Ulf och Inger åker till Heberg den 25 juni och Thomas B och

Rita gästar Skogstorp 1:e Juli.

Den 5 juni träffar Göran Blom representanter för samtliga golfklubbar i Falkenberg

och Varberg i en gemensam föreningsträff.

 

Under året kommer styrelsen att utarbeta en ”Vision” för klubben. Avsikten är att försöka se framåt och ställa upp mål för framtiden om hur klubben skall kunna utvecklas.

Ordförande Thomas Brynås inleder detta med en träff med anläggningens ägare.

 

Tävlingskommittén kommer att anordna en tävling ”Vinbergscupen” med ett mycket fint prisbord. Närmare detaljer angående detta kommer att meddelas via anslag i klubbhuset och via mail.

 

Medlemskommittén kommer att ha en tävling den 24/8 med mat från restaurangen. Blir det över 40 anmälda kommer det att vara Grillbuffé. 200kr plus 50 kronor i startavgift.

 

Från Damkommittén hade man påpekat att ”Lusthuset” inte var särskilt fräscht.

Olle tar med sig detta när han har nästa möte med Bankommittén.

 

TS