Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 

Out of bounds (Regel 27)

  1. Intern out of bounds definierad av vit-svarta pinnar mellan hål 17 och hål 15 gäller endast vid spel av hål 17. Vid spel av hål 15 är pinnarna oflyttbara hindrande föremål.

 

Vattenhinder (Regel 26)

  1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

  1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
  2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
  3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

  1. Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

  1. Objekt identifierade med orange markering.
  2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (tex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

  1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL:

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag