Styrelse

Från vänster: Göran Blom, Inger Wallin, Olle Andersson, Ulf Persson, Thomas Brynås, Thomas Svensson & Rita Eweson