Sammanfattning av styrelsemöte 13 augusti.

Efter sedvanlig formalia lät Andreas via mail meddela att banan varit mycket besökt i sommar. Det  har varit mycket Greenfee-gäster och boende i stugorna. Som vanligt har

man berömt banans beskaffenhet.

En broschyr är framtagen av Destination Falkenberg om våra golfbanor i

kommunen, den finns nu tillgänglig på kontoret.

Ordf har tillsammans med Rolf-Inge haft samtal med markägaren vid hål

11 ang arrendet.

Den pågående medlemsundersökningen visar att väldigt många är nöjda. Det är främst banans skick och Cais träning som sticker ut på ett positivt sätt. Toaletterna ute på banan får fortsatt kritik, något som styrelsen påpekat vid flertal tillfällen. 

Klubben har vart med på ”Sportsommar”, en aktivitet som kommunen har för ungdomar som vill pröva på olika idrotter. Det har varit väldigt positivt.

Göran Blom informerade om träffen med klubbrådgivare  (HGDF) i

Varberg och pressenterade i samband med detta statistik över utvecklingen

av golf-spelandet på våra banor i Halland. En ny träff kommer att äga rum

i september. Klubben kommer deltaga vid detta möte.

Klubben har inlett ett arbete med ”Vision för klubben” där man tittar några år framåt. I samband med detta har ordf Thomas Brynås haft ett inledande samtal med ägarna.

Kassören konstaterar att vår ekonomi följer de ramar som budgeten angivit.

Från Ban-kommitteen rapporterades att alla Tee-markeringar nu var uppe. Skyltar vid varje Tee som berättar om hålet är på gång men har ej ännu kommit upp. En lösning på hur peggkoppar är också under utarbetande. Lusthuset vid hål tre skall ses över. Utslaget vid hål 23 är nu åtgärdat så att risken för rekylerande bollar är eliminerad. Det diskuterades även om placeringen av tee 46 vid hål 17. Många menar att björkarna längre fram kanske står dumt placerade såsom teen nu ligger.

Tävlingskommitteen har fått en förfrågan om man vill deltaga i en utbildning av GIT, styrelsen ställer sig positiva till detta.

Medlemmskommitteen meddelade att den planerade tävlingen 24 augusti tyvärr måste ställas in pga för få anmälningar. Styrelsen diskuterade hur vi kan få våra medlemmar att deltaga i fler tävlingar som vi arrangerar.

Ordf avslutade mötet.

 // TS

 

 

Sammanfattning av styrelsemötet 4 juni i Vinbergs Golfklubb.

Närvarande:

Thomas B, Ulf P, Inger W, Rita E, Olle Andersson, Göran B. Thomas S.

Adjungerad: Andreas L

Inbjuden: Malin E.

 

Innan själva mötet så var Malin Eriksson från SISU med och pratade om vad SISU kan hjälpa till med.

 

Andreas från Anläggning/Bana lät meddela att banan får mycket beröm både

från medlemmar och Greenfee-gäster. Det är gjort en ny sloopning av den

”Nya banan” men varken Tim eller Andreas är nöjda med den utifrån den nu gällande sloopen. Det är just nu lite oklart när den ”Nya banan” kan öppnas för spel.

 

Klubben kommer att deltaga vid de ”Sportsommar” som anordnas i sommar för

barn i Falkenberg. Ulf och Inger åker till Heberg den 25 juni och Thomas B och

Rita gästar Skogstorp 1:e Juli.

Den 5 juni träffar Göran Blom representanter för samtliga golfklubbar i Falkenberg

och Varberg i en gemensam föreningsträff.

 

Under året kommer styrelsen att utarbeta en ”Vision” för klubben. Avsikten är att försöka se framåt och ställa upp mål för framtiden om hur klubben skall kunna utvecklas.

Ordförande Thomas Brynås inleder detta med en träff med anläggningens ägare.

 

Tävlingskommittén kommer att anordna en tävling ”Vinbergscupen” med ett mycket fint prisbord. Närmare detaljer angående detta kommer att meddelas via anslag i klubbhuset och via mail.

 

Medlemskommittén kommer att ha en tävling den 24/8 med mat från restaurangen. Blir det över 40 anmälda kommer det att vara Grillbuffé. 200kr plus 50 kronor i startavgift.

 

Från Damkommittén hade man påpekat att ”Lusthuset” inte var särskilt fräscht.

Olle tar med sig detta när han har nästa möte med Bankommittén.

 

TS