Lektionsalternativ

Lektion Personer Tid Pris
Enskild Lektion 1 person 30 min. 400kr
Enskild Lektion 1 person 60 min. 750 kr
Lektion för två personer 2 personer 60 min. 900 kr
Liten grupplektion 3-5 personer 60min. 1200 kr
Säsongsträning 8 personer 90min./tillfälle 2000 kr
Grupplektion 6-8 personer 90min. 1800 kr
Lektionspaket 5 tillfällen a 30min. 1700 kr
Lektionspaket 10 tillfällen a 30min. 3200 kr
Spellektion 1 person 60min 750 kr
Spellektion 2 personer 90min 1200 kr
Grönt Kort  Max 8 ca. 24 timmar 2000kr