Allmän info från Golfförbundet

Med anledning av Coronasmittan har Svenska Golfförbundet lämnat följande rekommendation:

Golfspel kan ske i nuläget precis som vanligt.

Spelare uppmanas till god hygien och att undvika större samlingar.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om du ändå vill ta ut flaggan bör du använda handsken.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Det är tillåtet att inte använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.