<< Banan        Hål 2 >>

Medlemmar tipsar

Anne hcp 22,5, tee 46
Utslag: försöker placera ngt till höger. Riktning mot träddunge. Undviker bunker samt att hamna något skymd av halvhöga träd till vänster. Slag 2: placering till vänster om kullen som finns strax innan bunkrar före green. Om slag 1 och 2 fungerat enligt plan bör 3:e slaget landa på green.

Alf hcp 21,7, tee 52
Utslaget bör helst ligga till höger för att öppna upp för inspel alt ett fairwayslag. Kan jag inte nå upp på andra försöker jag lägga mig vid den lilla kullen för att sedan pitcha in på green.