Styrelsen för Vinbergs Golfklubb kallar till

         

Vårårsmöte 2021

Onsdag 25 mars 18:30

på Vinbergs Golfrestaurang

På vårårsmötet redovisar styrelsen 2020 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista kommer att publiceras två veckor före mötet.

Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars.

På grund av pandemin kommer inget fysiskt möte att äga rum. Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan två veckor i förväg. De medlemmar som vill tillstyrka eller avstyrka förslagen gör detta skriftligen via mejl till info@vinbergsgolfklubb.se eller genom att kontakta styrelsen på den tid som mötet avses äga rum. Styrelseledamöter kommer att finnas på klubben då.

Vår ambition är att kunna hålla ett medlemsmöte utomhus under maj månad, och då  bland annat få information från anläggningen.

Styrelsen Vinbergs GK