Golfbil & Vagn 

Golfbil:
300 kr/runda
250 kr med sjukintyg

Vagn: 50 kr

Förare skall ha körkort med B behörighet eller förarbevis för terrängfordon
Förtäring av alkohol i samband med bilkörning är enligt lag förbjudet
Golfbilarna får endast framföras på vägar och finklippta delen av banan
Golfbilarna är avsedda för max två personer och två golfbagar