<< Hål 9      10    Hål 11 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Försöker vara noggrann på riktningen vid utslaget som helst ska hamna till vänster i början av backen.  Andra slaget riktas mot vänster träddunge efter backen. Det medför att möjligheten för mig att nå green på tredje slaget utan större hinder emellan är goda. Träddunge bestående av höga björkar och bunkern (monster bunker) till höger är satt ur spel.

Alf, hcp 21,7
Jag behöver 3 slag för att nå green, Utslaget placerar jag till vänster. Är mitt utslag tillräckligt, kan jag nå, men oftast har jag en kort chip kvar. Viktigt att hålla andra slaget till vänster om träden till höger. Bakom ruvar en djup bunker…..