<< Hål 11      12    Hål 13 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Utslaget mitt på fairway. Når inte till green på andra slaget. Försöker placera antingen till höger eller vänster om tallen och höjden, beroende på flaggplaceringen. Därefter ett slag som måste hamna nära flaggan! Slagen börjar ta slut. Greenen är STOR, blir gärna för många puttar.

Alf, hcp 21,7
Här försöker jag lägga mitt utslag till höger nedanför backen. Då har jag möjlighet att lägga inspelet till höger om tallen som står mitt framför green, eftersom jag inte når med ett långt och högt inspel.