<< Hål 13      14    Hål 15 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Två slag fram till stenmuren. Noggrann placering av tredje slaget, tätt inpå flaggan. För att putta i sedan!

Alf, hcp 21,7
Utslaget går över vatten med buskage sedan till vänster. Här lägger jag mitt utslag precis till höger om buskarna som står till vänster med lite fade. Då ligger jag mitt på fairway och har undvikit den stora fairwaybunkern till vänster och dammen till höger. Är mitt utslag bra, har jag möjlighet att gå över muren före green, annars får jag spela fram precis innan muren och avsluta med ett högt wedgeslag.