<< Hål 14      15    Hål 16 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Finns gott om plats att slå, även lite snett. Försöker undvika fairway-bunkrarna till vänster. Tredje slaget ska placeras på green.

Alf, hcp 21,7
Detta par 4 utslag lägger jag i backen till höger. Då är fairwaybunkrarna ur spel. Oftast behöver jag tre slag för att nå in, men en bra dag behöver man inte vara orolig för ett långt flackt inspel, eftersom greenen är stor och det finns ruff innan vattnet bakom.