<< Hål 15      16    Hål 17 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Når ytterst sällen green på första slaget med driven. Målsättningen är en chip in på green och därefter EN putt.

Alf, hcp 21,7
Ännu ett par tre-hål som är lite uppför. Det är viktigt att slå rakt för det finns vatten både till höger och vänster. Till höger kan det dessutom vara svårt att ta sig ut från buskar och träd.