<< Hål 16      17    Hål 18 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Långt hål och få slag, så här krävs att inga misstag begås. Rundar träddungen som finns till höger efter ca 200 meter. För riskfullt att gena här! Målsättningen är att ha kommit över vägen på tredje slaget, ca 100 m kvar till green som ligger på en platå. Försöker att nå green på 4:e slaget. Siktar på vänster sida av green så att bollen kan tappa fart i marken (studsar) innan den rullar in på green.

Alf, hcp 21,7
Ett par 5 som kräver ett rakt utslag. Jag försöker nå gattet mellan björkarna. Därefter har jag två fairwayslag till nerförsbacken innan den upphöjda greenen kräver ett högt inspel, då det finns bunker bakom.