<< Hål 1        Hål 3 >>

Medlemmar tipsar

Anne hcp 22,5
Utslag: återigen något till höger. 
Öppnar upp för andra slaget som riktas mot green. Målsättningen är att andra slaget ligger på green. Nära flaggan!

Alf hcp 21,7
För att få ett lätt inspel är det bra att placera förstabollen precis innan högra fairwaybunkern. Då är det inga bunkrar i vägen för inspel.