<< Hål 2        Hål 4 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Utslag: rakt och långt. Om flaggan är placerad mellan bunkrarna som finns framför och bakom green väljer jag vanligtvis att nå green till höger om den främre bunkern. Ibland blir andra slaget något snett och då tvingas jag att lyfta bollen över främre bunkern. Försöker spela rakt på!

Alf, hcp 21,7
Ett rakt utspel mitt i fairway. Här är det ofta motvind och kräver då ett längre inspel. Försök hålla inspelet mellan bunkrarna vid green. Tyvärr fastnar man lätt i semiruff precis innan green.