<< Hål 3        Hål 5 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Utslag: rakt och långt! Tycker det finns utrymme även om slaget inte hamnar där jag vill. Var är flaggan placerad? Övre (1)eller nedre (2) delen av green? Vid 1: bör andra slaget hamna centralt och 2: vänstra sidan av fairway. Jag når inte green på andra slaget. Om slaget mot green blir för långt vid den nedre placeringen är risken stor att hamna i bunkern bakom green!

Alf, hcp 21,7
Utspelet kräver ett rakt slag,eftersom vattnet till höger är i spel. Men man får också se upp med out of Bounds till vänster. Andraslaget lägger jag fram så att har en pitch kvar. Det är brett kring green och bara bunker bakom. Om flaggan står uppe på platån till höger siktar jag lite till höger om flaggan för att inte bollen ska rulla ner på nästa platå.