<< Hål 7        Hål 9 >>

Medlemmar tipsar

Anne, hcp 22,5
Försöker undvika att placera utslaget för nära träden på höger sida. Tar sikte på bunkern, når sällan fram till den utan bollen rullar för det mesta åt höger, fortfarande kvar på fairway. Green lutar mer än vad det ser ut som, försöker placera bollen på nedsidan om flaggan. Uppförsputt!

Alf, hcp 21,7
Ett ganska kort par 4 . Driver med placering till höger om vänstra fairwaybunkern. Hamnar inspelet på green finns det birdiechans.