Betalning

Betalning sker med kort via Stripe som är en av världens största betalningsaktörer för betalning på internet. stripe.com

Ett medlemskap sträcker sig över kalenderår. Oavsett när man blir medlem under året sträcker sig alltså medlemskapet till sista December samma år.

Återkommande betalningar

Inför varje nytt år/säsong kommer en återkommande betalning automatiskt att ske via samma kort som användes vid den första betalningen. Denna dragning kommer att ske efter 25 november året innan. Innan dragningen sker kommer vi att skicka ett mail till alla medlemmar för att man skall ha tid att säga upp sitt medlemskap inför nästa säsong om man vill det. 

Man kan inte få någon del av kostnaden för medlemskapet tillbaka även om man säger upp det innan året är slut.

Uppsägning av medlemskap

Uppsägning av medlemskap skall ske innan 15 November året innan kommande säsong. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.