Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

 Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
 Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel

 Out of Bounds (Regel 18.2)
 Vid spel av hål 17, är vit-svarta pinnar mot hål 15 (till höger björkdungen)out of bounds. 
 Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 17. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

Onormala banförhållande (Regel 16.1)

  1. Mark under arbete (MUA)
  2. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.
  3. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande.
         Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.
  4. Myrstackar på banan är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt.

 Oflyttbara tillverkade föremål
 Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.