Något ni vill styrelsen
(skriv här under, till ordf)