Tävlingar och regler

Regler för tävlingar 2020
Styrelsen i Vinbergs GK har tagit beslut om att tillämpa exakt tävlingshandicap på våra klubbtävlingar.

Det kommer även att användas på våra FORE tävlingar med Ullared-Flädje GK, Falkenbergs GK och Björnhult GK, enligt den gruppens beslut.

Exakt tävlingshandicap
Exakt tävlingshandicap syftar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor

För att få Exakt Tävlingshandicap vid årsskiftet krävs att spelaren har fyra (4) eller fler registrerade handicapronder under förgående säsong.
En spelare kan när som helst under året få Exakt Tävlingshandicap om han registrerat tre (3) HCP-grundande ronder under innevarande år.
Kontrollen kommer att skötas i Golfens IT-system (GIT) i samband med att en HCP-grundande rond registreras på spelaren