Lektionsalternativ

Lektion Personer Tid Pris
Enskild Lektion 1 person 30 min. 500kr
Enskild Lektion 1 person 60 min. 900 kr
Lektion för två personer 2 personer 60 min. 1200 kr
Liten grupplektion 3-5 personer 60min. 1500 kr
Säsongsträning 8 personer 90min./tillfälle 2200 kr
Grupplektion 6-8 personer 90min. 2000 kr
Lektionspaket 5 tillfällen a 30min. 2300 kr
Lektionspaket 10 tillfällen a 30min. 4200 kr
Spellektion 1 person 60min 1000 kr
Spellektion 2 personer 90min 1500 kr
Grönt Kort  Max 8 ca. 24 timmar 2000kr

 

Boka genom att kontakta Cai på 073 815 77 85