Vårårsmöte 2024

Torsdag 21 mars 18:30

på Vinbergs Golfrestaurang

 

På vårårsmötet redovisar styrelsen 2023 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista och handlingar kommer att publiceras två veckor före mötet på klubbens hemsida samt finnas tillgängliga på klubben. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars.

Utöver årsmötet får vi information från anläggningen och vår PRO

Klubben bjuder på kaffe och smörgås från kl 18:00. Anmälan senast fredagen den 15 mars till kansliet, tfn 0346-190 20 eller via e-post till info@vinbergsgolfklubb.se

Styrelsen Vinbergs GK  

Greenfeemedlemskap inkl Golfhäftet