Kommittéernas verksamhetsberättelser 2022

 

TÄVLINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

Kommittén har bestått av följande medlemmar:

Ove Andersson, Patrik Augustsson, Peter Axelsson, Maria Eklund, Nadja Olsson och Eivor Persson.

Sammanfattning av tävlingsåret

 

24 april till 2 oktober genomfördes Sannagårdscupen med 32 deltagare.

Den vanns av Magnus Bülow.

26 maj hade vi tävlingen Gökottan med 27 deltagare, start kl sju!

19 juni hade vi Hjärtslaget, denna gång som partävling med sex hål fyrboll, sex hål greensome och sex hål foursome. 46 lag deltog.

KM genomfördes 13-14 augusti. Även i år ökat deltagande i de olika klasserna.

Segrare:

KM Herr:Felix Edebalk -14           KM Dam:Jessica Karlsson +34

D40:           Jessica Karlsson            D60: Birgitta Forster

D70:           Rita Ewesson                 

H40:           Magnus Bülow               H50: Magnus Johansson

H60:           Ulrik Andersson             H70: Ronny Jacobsson

H75:            Håkan Svensson

Junior:     Felix Edebalk

KM dam poäng: Rita Ewesson

KM Herr poäng: Patrik Augustsson

D40 poäng: Jessica Karlsson          D50 poäng:Christina Henriksson

D60 poäng: Marianne Bergius

H40 poäng:Magnus Bülow             H50 poäng: Jörgen Jensen

H60 poäng: Mats Fehrm

H70 poäng: Håkan Raning             H75 poäng:                     Håkan Svensson

Junior poäng: Gustav Bülow

 

I år bytte vi Midsommarchansen mot Jubileumsgolfen: en singeltävling, poängbogey, där man kunde anmäla sig till tävlingen, förutsatt att man hade markör och meddelat i förväg när man skulle tävla och i samband med det fick sitt förtryckta scorekort. Prisutdelning på Jubileumsfesten 13 augusti i samband med KM-helgen. Vi hade 72 deltagare.

 

Qvarnvalsen genomfördes som tvåmannascramble med 36 deltagande lag.

De tre sista helgerna i oktober anordnades Vingolfen 1, 2 och 3, med 62, 58 respektive 51 deltagare

Under året genomfördes hela åtta seriespelstävlingar i Vinberg, H22,H40,H50,H60,H70,H75,D60 och D70.

 

Tävlingskommittén ber att få tacka för förtroendet för 2022-års tävlingsverksamhet. 

 

Verksamhetsberättelse Vinbergs Golfklubb Damkommitté 2022

Damkommitten har under året bestått utav Irene Karlsson och Sigbritt Thorsson sammankallande, Rita Eweson, Gerd Brynås, Rose-Marie Antonsson samt Annika Grimsholm.

Vi hade vårt första uppstartsmöte hos Irene 15 februari och därefter ytterligare ett möte hos Annika 14 mars. Vi bestämde att nu när coronan är över så startar vi med lite tävlingar igen. Och som vanligt spelade vi 9 hål för alla damer som ville vara med på tisdagar kl 17.

Vi startade säsongen med kickoff i restaurangen 5 april. Vi hade även bjudit in Cai som berättade om lite nyheter inför säsongen.

Vi spelade 5 tävlingar under året, vi startade med Gömda hål 19 april,  Scrambletävling 10 maj, Skojtävling 19juli, Tävlingen Rosa Bollen 2 augusti, där överskottet 1 100kronor skänktes till Bröstcancerfonden.

Den 13 september spelade vi tävling på korthålsbanan.

Dessutom spelade vi den 21 juni om vem som skulle bli Nattens Drottning, segrare blev Maria Eklund och priset bestod b la av att baka tårta till nästa års tävling om Nattens Drottning.

Den 24 september hade vi avslutning med tävling över 18 hål med en lottad okänd partner. Efter avslutad runda hade vi prisutdelning och en gemensam lunch.

Under säsongen har vi haft följande tävlingar över hela säsongen:

  • Flitiga Lisa närvarotävling
  • Drömscore poängbogey över 9 hål
  • Puttävling lägsta antal totala puttar på 10 rundor.
  • Birdietävling där man vid varje birdie fick sätta upp en fågel på vår nya birdietavla.

Falkenberg 2023-03-01

Damkommittén genom Sigbritt Thorsson

 

Medlemskommittéen-2022

Trettondagsgolf den 6 jan 18 deltagare

Åkargården 13 maj 24 st

Gökottegolf 26 maj var ju en tävling där även icke medlemmar i Vinberg deltog har inget deltagarantal.

Medlemsfest 13 aug i samband med Km välbesökt o trevlig 70 deltagare.

Kommittéresa 18 sept. till Åsundsholm Gk 24 st

 

Verksamhetsberättelse seriespel 2022
D-60 D-70 H-22 H-40 H-50 H-60 H-70 H-75

Åldersspel Damer o Herrar Vinbergs GK har deltagit i Hallands golfförbunds seriespel med följande 8 lag.

D-60 Slutade på första plats, spelar i div 1 2023. Lagledare Bittan Forster

D-70 Slutade på första plats, spelar i div 1 2023. Lagledare Rita Eweson

H-22 Slutade på 3: e plats endast en serie. Lagledare Henrik Persson

H-40 NYTT LAG Slutade på 5: plats endast en serie. Lagledare Hampus Jakobsson

H-50 Slutade 3: a i div II fortsatt spel i div II 2023. Lagledare Sven-Arne Svensson

H-60 Slutade 3: a i div II, går upp i div I 2023 på grund av att Varberg och Falkenberg redan har lag i div I. Lagledare Ulf Persson

 H-70 NYTT LAG Slutade 1: a i div III går upp i div II 2023 efter en överlägsen vinst! Lagledare Frank Kärrå

 H-75 Slutade 7: a i div II av 9 lag fortsatt spel i div II 2023. Lagkapten Håkan Svensson

Trivselgolfen har som vanligt, under trevliga former, spelats måndag, onsdag och fredag under hela året på den bana som varit tillgänglig Under perioden 11 april-14 sept. spelades trivselgolfen vid 62 tillfälle.

 

Verksamhetsberättelse Elit/junior

Eliten har tränat i 2 tim./vecka från första veckan i februari till och med november månad ut.

Dagar för träningen har varit lördagar under för- och eftersäsong samt tisdagar under säsong.

Efter att ha gått upp ett steg i seriesystemet under 2021 blev det tyvärr en återgång under 2022.

Gruppen är enig om detta får ses som ett misslyckande och att detta ska rättas till under 2023.

Vinberg har ett slagkraftigt lag som absolut skulle kunna ta sig hela vägen upp i seriesystemet.

Vi har under eftersäsongen låtit våra två träningsvilligaste juniorer, Gustav Bulow och Albin Corneliusson vara med på elitträningarna för att se och lära. Tror mig kunna påstå att detta varit uppskattat, Gustav har dessutom varit väldigt flitig under vintermånaderna och det märks tydligt, en stor ytterligare utveckling har skett.

Ska bli spännande att följa dessa under kommande tävlingssäsong.

Elitgruppen har under året bestått av följande spelare:

Felix Edebalk (går golfgymnasiet i Helsingborg)

Tim Olander

Jonas Svensson

Rickard Olsson

Hampus Jacobsson

Henrik Persson

Andreas Lindahl

Peter Axelsson

Fredrik Backman

Vår juniorverksamhet har verkligen gått framåt de sista åren. Vi har visserligen få juniorer jämfört med de större klubbarna, men vi har haft ett stadigt ökat antal juniorer i våra juniorträningar.

Det har till och med varit tillfällen då mattorna på rangen inte räckt till och det var länge sedan sist.

Vi har haft träning för juniorer mellan 12 och 21 års ålder på onsdagar samt barn ”träning” för de allra minsta på fredagar. 25 juniorer har deltagit under året.

Elit/junior kommittén

Cai Nilsson

Magnus Bulow

Henrik Persson

Peter Axelsson

 

Verksamhetsberättelse/utbildningskommittén

Utbildning av klubbens medlemmar har skett i vanlig ordning genom säsongsgrupper.

Grupperna har varit 16 till antalet och har haft 122 deltagare.

10 tillfällen med träning/grupp har det blivit.

Utbildning för ”Grönt Kort” har vi haft vid 5 tillfällen med 36 anmälda deltagare.

Cai Nilsson

 

Regel/HCP verksamhetsberättelse

Inga direkta förändringar finns att rapportera från det gångna året. Samtliga spelare skall registrera så många rundor som möjligt, detta för att ha ett aktuellt och uppdaterat HCP. Den årliga HCP revisionen görs helt av det digitala systemet, men vi har som klubb möjligheter att fortsatt manuellt justera när detta är aktuellt . De nya reglera har nu tre år på nacken och till 2023 års säsong kommer det att ske vissa uppdateringar.

Birgitta Forster
Cai Nilsson

 

 

Verksamhetsberättelse för Vinbergs GK 2022

 

Styrelsen för Vinbergs GK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2022.

Årets styrelse har bestått av

Ordförande                         Thomas Brynås

Vice ordförande                  Göran Blom

Sekreterare                   Inger Wallin       

Kassör                           Kennet Lejemark

Ledamot                             Thomas Svensson

Ledamot                             Rita Ewesson

Ledamot                             Olle Andersson

Ledamot                             Karl-Johan Nylander

Adjungerad PRO                 Cai Nilsson

Adjungerad anläggningen  Peter Axelsson

Revisorer har varit Håkan Raning och Stefan Andersson. Valberedningen har bestått av Gerd Stenström, Nadja Olsson och Boleif Oknelid.

Styrelsen har haft tio ordinarie styrelsemöte, ett extramöte och ett konstituerande möte under året. Styrelsen arbetar efter en tagen arbetsbeskrivning och fastställd budget och verksamhetsplan.

Medlemsantalet fortsätter att öka,dock endast p g a greenfeemedlemskapen. Klubben hade vid sista avstämningen med SGF 502seniorer, 50 juniorer och 1 928 greenfeemedlemmar. Nya medlemmar som tillkommit under hösten och betalat för 2023 ingår inte. Lånet till medlemmarna har under året minskat med 168 tkr till 722 tkr. Årets resultat uppgår till 28,0 tkr.

Tävlingsspelet har ökat igen efter en tillbakagång under pandemin. Seriespelet har överlag gått bra med tre seriesegrar. Resultat från seriespel och KM framgår av kommittéerna verksamhetsberättelser. I det nationella seriespelet missade tyvärr klubben att stanna kvar i division 1 med endast ett slag.

Styrelsen har ett mycket gott förhållande till Driftbolaget och vi har regelbundna diskussioner om förbättringar. Just nu väntar vi med spänning på färdigställandet av hål 5!

Vår- och Höstårsmöten har återigen hållits på normalt sätt. Klubben har varit representerad på motsvarande möten med HGDF, samt på ordförande- och ERFA träffar. En kommittéresa anordnades till Åsundsholms Golfklubb utanför Ulricehamn för samtliga med uppdrag i klubben.

Golf för alla, en satsning för att få nya medlemmar möjlighet att träffa nya golfvänner har fortsatt under hela sommaren. Satsningen på ungdomarna fortsätter och Cai har även i år haft en del ungdomar i träning, och vi ser en ökning av antalet juniormedlemmar.

Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, funktionärer och övriga som gör Vinbergs GK till en trevlig upplevelse. Vi tackar även för förtroendet att ha fått leda Vinbergs GK under året.

 

Vinberg 23 mars 2023

Thomas Brynås, ordförande                    Göran Blom, vice ordförande

Inger Wallin, sekreterare                         Kennet Lejemark, kassör

Thomas Svensson, ledamot                     Rita Ewesson, ledamot

Olle Andersson, ledamot                         Karl-Johan Nylander, ledamot

 

Förslag till dagordning vid

Vårårsmöte den 23 mars 2023, 18:30

              

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd för mötet

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Val av mötesordförande och sekreterare

§ 6 Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021, kommittéernas berättelse
     b) Styrelsens årsredovisning (resultat-och balansräkning) för 2021

§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser

§ 10 Val av kommittéledamöter

§ 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

§ 12 Övriga frågor.

§ 13 Avslutning

 

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på klubbens hemsida och på kansliet.