Torsdag 31 mars 18:30
på Vinbergs Golfrestaurang

 

På vårårsmötet redovisar styrelsen 2021 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista och handlingar kommer att publiceras två veckor före mötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 mars.

Dagordning och handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan två veckor i förväg.

Utöver årsmötet får vi information från anläggningen och vår PRO

Klubben bjuder på kaffe och smörgås från kl 18:00. Anmälan senast fredagen den 25 mars till kansliet, tfn 0346-190 20 eller via e-post till info@vinbergsgolfklubb.se

Styrelsen Vinbergs GK