Verksamhetsberättelse för Vinbergs GK 2021

Styrelsen för Vinbergs GK får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2021.

Årets styrelse har bestått av

Ordförande                         Thomas Brynås

Vice ordförande                  Göran Blom

Sekreterare                        Inger Wallin 

Kassör                                 Kennet Lejemark

Ledamot                             Thomas Svensson

Ledamot                             Rita Ewesson

Ledamot                             Olle Andersson

Adjungerad PRO                 Cai Nilsson

Adjungerad anläggningen  Peter Axelsson

Revisorer har varit Håkan Raning och Stefan Andersson. Valberedningen har bestått av Gerd Stenström, Nadja Olsson och Lars Nöjd.

Styrelsen har haft tio ordinarie styrelsemöte och ett konstituerande möte under året. Styrelsen arbetar efter en
tagen arbetsbeskrivning och fastställd budget och verksamhetsplan.

Medlemsantalet fortsätter att öka. Klubben hade vid sista avstämningen med SGF 602 seniorer, 51 juniorer och
1 310 greenfeemedlemmar. Nya medlemmar som tillkommit under hösten och betalat för 2022 ingår inte. Lånet till medlemmarna har under året minskat med 156 tkr till 890 tkr. Årets resultat uppgår till 8,7 tkr.

Coronapandemin har påverkat verksamheten även under 2021.  Vissa styrelsemöten har hållits digitalt liksom Vårårsmötet. Höstårsmötet kunde dock hållas som planerat med ca 50 medlemmar på plats.

Tävlingsspelet har rullat på bättre än 2020. Seriespelet kom igång om än i något mindre omfattning, och klubben kunde återigen arrangera tävlingar. Resultat från seriespel och KM framgår av kommittéerna verksamhetsberättelser. Styrelsen vill dock gärna framhållet att klubben i det nationella seriespelet vann sin grupp, stort grattis!

Vinbergs GK har för tredje året i rad utsetts av Golfhäftet som mest spelade bana i Europa. Besökare har med rätta prisat banan och anläggningen i övrigt. Tim och hans gäng skall ha en stor eloge! Förbättringar har gjorts bland annat genom dränering vid hål 6. Vissa saker har tyvärr blivit försenat, men den som väntar på nåt gott…

Vår- och Höstårsmöten har hållits med viss improvisation. På senaste Höstårsmötet togs beslut om justering/uppdatering av klubbens stadgar. Klubben har varit representerad på motsvarande möten med HGDF,
samt på ordförande- och ERFA träffar. En kommittéresa anordnades till Kinds Golfklubb för samtliga med
uppdrag i klubben.

Golf för alla, en satsning för att få nya medlemmar möjlighet att träffa nya golfvänner har fortsatt under hela sommaren. Satsningen på ungdomarna fortsätter och Cai har även i år haft en del ungdomar i träning, och vi ser en ökning av antalet juniormedlemmar.

Styrelsen vill tacka alla kommittéledamöter, funktionärer och övriga som gör Vinbergs GK till en trevlig upplevelse.
Vi tackar även för förtroendet att ha fått leda Vinbergs GK under året.

Vinberg 31 mars 2022

Thomas Brynås, ordförande                    Göran Blom, vice ordförande

Inger Wallin, sekreterare                         Kennet Lejemark, kassör

Thomas Svensson, ledamot                     Rita Ewesson, ledamot

Olle Andersson, ledamot

Kommittéernas verksamhetsberättelser 2021

TÄVLINGSKOMMITTÉNS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

Kommittén har bestått av följande medlemmar:
Ove Andersson, Patrik Augustsson, Peter Axelsson, Nadja Olsson och Eivor Persson.

Sammanfattning av tävlingsåret
Ännu ett annorlunda tävlingsår på grund av Coronapandemin.
26 april till 26 september genomfördes Sannagårdscupen med 32 deltagande.
Den vanns av Tobias Jonsson.

Även i år genomfördes i midsommarveckan en singeltävling, poängbogey, där man kunde anmäla sig till tävlingen, förutsatt att man hade markör och meddelat i förväg när man skulle tävla och i samband med det fick sitt förtryckta scorekort.
I år hade vi 162 deltagare.

KM genomfördes 7 – 8 augusti. Även i år ökat deltagande i de olika klasserna.

Segrare:
KM Herr:   Felix Edebalk -5             KM Dam:   Anita Novakovic +13
D40:            Nadja Olsson                  H40:            Henrik Frid
D60:            Ingela Eklund                 H60:            Mats Lormén
KM dam poäng:             Anita Novakovic
KM Herr poäng:            Rikard Dahlqvist
D40 poäng:                     Nadja Olsson                  D60 poäng: Sigbritt Thorsson
H40 poäng:                     Lars Korneliusson         H60 poäng: Jack Olsen

Qvarnvalsen genomfördes för första gången som tvåmannascramble för att kunna ha markör, 32 deltagande lag.
De två sista helgerna i oktober anordnades Vingolfen 1 och 2, 60 respektive 52 deltagare.

Under hösten genomfördes två seriespelstävlingar i Vinberg, H60 och H50.

Tävlingskommittén ber att få tacka för förtroendet för 2021-års tävlingsverksamhet. 2022 verkar kunna inleda tävlingssäsongen utan restriktioner vilket känns inspirerande.
23 februari 2021, vid pennan Eivor Persson

Verksamhetsberättelse Vinbergs Golfklubb Damkommitté 2021

Damkommittén har under året bestått utav Irene Karlsson och Sigbritt Thorsson sammankallande, Rita Eweson kassör, Gerd Brynås, Rose-Marie Antonsson samt Annika Grimsholm som nyvald efter att Lena Andersson slutat.

Vi startade med ett telefefonmöte 29/3 där vi bestämde att årets damgolf drar igång 13/4 med spel på tisdagar som vanligt och vi fördelade ansvariga för kvällarna. På grund av corona restriktionerna så får vi avvakta med tävlingar så länge.

Från 1 juni skulle Coronarestriktionerna ändras, så den 25/5 träffades vi och planerade för Nattens drottning och andra tävlingar under säsongen.

22/6 spelades Nattens drottning. Kerstin Svensson bjöd på tårta och lämnade över kronan till årets vinnare Sigbritt Thorsson.

20/7 var det dags för en Scrambletävling, 24/8 spelade vi tävlingen Rosa bollen.

Avslutningen av vår golfsäsong hade vi den 25/9 med spel över 18 hål med okänd partner. Efter tävlingen samlades vi för prisutdelning och lunch i restaurangen.

Vi hoppas och tror att vi under 2022 skall kunna ha en normal golfverksamhet med tävlingar och att Corona lämnat oss för gott.

Medlemskommittéen-2021

Trettondagsgolfen
Inställd p.gr av pandemin.

Åkargården 21 maj,
20 st åt gemensam lunch sedan spel i fint väder.

Medlemsträff med golf o pizzakväll 26 aug
21 st deltog i ”Skojtävling” På själva medlemsträffen deltog 34 personer. Information från både driftsbolaget  o Thomas Brynås.

Kommittéresa
Den 22 sept gick resan till Kinds gk. 18 personer åt en ”lätt” lunch o sen golfspel. Gemensam bussresa.

Golf för alla
Har fortsatt under säsongen, fortfarande lite få deltagare

Verksamhetsberättelse 2021
D-60 D-70 H-22 H-50 H-60 H-75
Ålderspelet Damer o Herrar
Har deltagit i Hallands golfförbunds seriespel med följande 6 lag.
Inga lag har spelat full serie på. grund av pandemin
D-60
Slutade på 6:e plats. Kommer att spela i div II 2022
Lagledare har varit Rita Eweson
D-70
Placerade sig som 7:a. Spelar i div II -2022
Lagledare har varit Rita Eweson
H-22
Vann sin serie efter särspel.!!
Lagledare har varit Henrik Persson
H-50
Placerade sig som 5: a. Spelar fortsatt i div II.2022
Lagledare Sven-Arne Svensson

H-60
Vann div III. Spelar i div II 2022
Lagledare har varit Ulf Persson
H-75
Placerade sig på 6:e plats. Fortsatt spel i divII-2022
Lagledare har varit Håkan Svensson

Trivselgolfen
Trivselgolfen har som vanligt, under trevliga former, spelats mån, ons, fre, under hela året på den bana som varit tillgänglig.
Under perioden 1 april – 15 sep gjordes 1235 starter vilket ger ett snitt på 17 personer per speltillfälle. Alla som under denna period deltog minst 20 ggr (33 st ) deltog i avslutningstävlingen som i år gick av stapeln på Björnhults GK. Segrare blev Kenneth Lejemark som därmed som förste segrare fick ikläda sig den gröna Masterskavajen