Styrelse

Sammanfattning av protokoll från styrelsemöte 15 januari 2020.

Närvarande: Thomas B, Olle A, Ulf P, Rita E, Göran B, Inger W.

Förhinder: Thomas S.

Adjungerad: Caj N, Andreas L, Gerd S (Gerd S del av mötet).

 

Andreas informerade om vad som pågår på banan i vinter. Bland annat underhåll och service på maskinerna samt förhöjning av de två bakre tee på hål 5. Anläggningen har också diskuterat möjligheten att göra en toalett med vatten från dammen samt avloppsbrunn och en enklare toabyggnad vid hål 6/7. Andreas och Jan-Anders kommer att jobba med en uppdatering/ombyggnad av hemsidan.

Positiva signaler angående de nya årsavgifterna.

Vårårsmötet bokades till 25 mars 18:30 med fika från kl 18:00. Fysioterapeut kommer att informera efter mötet.

Gerd informerade från valberedningen angående kommittéerna inför vårårsmötet. Minst tre har avsagt sig i tävlingskommittén och till medlemskommittén behövs fler representanter. Valberedningen jobbar vidare med detta.

Nytt möte för samverkan mellan klubbarna i Varberg, Falkenberg och Hylte blir den 30 januari. Till detta möte åker Andreas och Göran. I detta projekt planeras ett möte med politiker där Falkenberg och Hylte skall samverka. Inriktningen är i första hand på juniorer och bland annat om man kan hitta en form för gemensam träning för juniorer i närliggande klubbar.

I statistik från Golf Sverige 2019 var det positivt att Vinbergs GK ökade medlemsantalet.                                  

          Resultatet för 2019 hamnar preliminärt på ca 17900 kr.              

          Rapport från kommittéerna

          Bana Olle har haft kontakt med Tim och samma uppgift angående vissa tee enligt ovan samt dränering på hål 1 + 6.

Skyltarna på varje hål skall sättas upp och då kommer Caj och Birgitta att vara med.

Problem med den mycket hala bron på korthålsbanan vid hål 20.

Dam   Undertecknad har haft kontakt med Anne som i år lämnar damkommittén. Planeringen är att Sigbritt T går in. Vem som blir sammankallande skall man diskutera vid ett möte nästa vecka.

Junior/Elit Caj har kontakt med Felix E som i år tävlar för Vinbergs GK. Han går på Riksgymnasium i Helsingborg. Caj fortsätter som tidigare med elit och gruppträning. Ej klart hur det blir med den nya gröntkortutbildningen som teoretiskt kan göras på nätet men som på något sätt behöver kompletteras med spelprov och fadder.

Medlems Rita informerade om den senaste tävlingen på Trettondagen som blev lyckad trots vissa informationsproblem. Tanken är att kl 17 på torsdagar skulle vi ha ett forum för nya/alternativt ensamspelare och då hade Rita ett förslag att en gång i månaden spela 9 hål och sedan äta något efteråt. Årets kommittéresa skall planeras.

Tävling Möte har hållits på Björnhults GK angående säsongens Four-tävlingar där Eivor P deltog och har rapporterat.

Peter Axelsson hade en förfrågan om anmälan till lag-SM. Vi föreslog att han ansvarar för det.

Sammanfattning :

Inger W

Från vänster: Göran Blom, Inger Wallin, Olle Andersson, Ulf Persson, Thomas Brynås, Thomas Svensson & Rita Eweson