Daily Archives: 25 februari, 2020

1 post

Vårårsmöte 2020

Onsdag 25 mars 18:30 i klubbhuset    På vårårsmötet redovisar styrelsen 2019 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista kommer att publiceras två veckor före mötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars. Vi får information om förändringar både på anläggningen […]