Andreas Lindahl

5 posts

Vårårsmöte 2020

Onsdag 25 mars 18:30 i klubbhuset    På vårårsmötet redovisar styrelsen 2019 års verksamhet inklusive bokslut. Dessutom sker val till klubbens kommittéer. Föredragslista kommer att publiceras två veckor före mötet. Eventuella motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 7 mars. Vi får information om förändringar både på anläggningen […]

Greenfeemedlem inkl. Golfhäftet PLUS – 795 kr Passar dig som inte spelar så ofta, men ändå vill ha möjlighet att åka runt och spela lite. Du får ett aktivt Golf ID Golfhäftet 2020 (värde 495 kr), som berättigar spel till halv greenfee på mer än 950 golfbanor (Du får Golfhäftet […]